Parashikimet

21/3-20/4
Dashi sot /29/
29/11/2020

Të përgjithshmet

Deri në pasdite dita lëviz në nivele të njohura dhe do të aspironi qetësi në cështjet tuaja, ndërkohë që jeni orjentuar kryesisht vetëm në mbulimin e nevojave tuaja kryesore. Por më pas brenda ditës, do të bëheni më shumë të shoqërueshëm dhe mund të afroheni me personat që ju rrethojnë, duke komunikuar idetë tuaja.

Dashuria

Në fillim të ditës sjellja pushtuese është e theksuar përballë personit që ju intereson dhe keni nevojë për qëndrueshmëri, ndërkohë që nga pasditja dhe më pas do t’ju prezantohen shumë mundësi për të përparuar cështjet tuaja personale në mënyrën më të mirë, vecanërisht nëse këshilloheni dhe me astrologun tuaj personal në www.astrologu.al/parashikime-personale

Karriera dhe financat

Komentet negative mund të mos mungojnë nga cështjet tuaja, ndërkohë komunikimi sot është ai element që do t’ju nxjerrë nga udhëkryqet, ndërkohënë mëngjes mund t’ju shqetësojnë shumë disa cështje ekonomike.

, , ,