Eklipset

Ndikimi eklipseve tek Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni, Plutoni, Horoskopi dhe MesQiellori

Në pjesën e A të artikullit për ndikimin e eklipseve pas planeteve të ditëlindjeve mbuluam Diellin, Hënën, Merkurin, Afërditën dhe Marsin.

Eklipset
14/02/2018

Eklipset ndahen në dy kategori ato diellore dhe hënore.Eklipset diellore ndodhin gjithmonë me hënën e re dhe ato henore gjatë hënës së plotë.Kjo periudhë në mes të hënës së re dhe hënës e plotë është quajtur si gjysëm intervali kohor dhe ka kohëzgjatje prej 14 ditësh.Zakonisht eklipset ndodhin dy herë në vit,por ka rast