Tarot mujor
01/06/2019 to 30/06/2019

Tarot Astrologjike: Parashikimet e Qershorit 2019 për të gjitha shenjat.

Tarot mujor
01/04/2019 to 30/04/2019

Taro: Parashikimet e muajit Prill 2019 për të gjitha shenjat

Tarot mujor
01/02/2018 to 28/02/2019

PARASHIKIMET E SHKURTIT 2019 PËR TË GJITHA SHENJAT

Tarot mujor
07/12/2018 to 31/12/2018

Tarot Astrologjike: Parashikimet e Dhjetorit 2018 për të gjitha shenjat.

Tarot mujor
01/11/2018

Sipas Taros astrologjike, gjatë Nëntorit 2018, ka më shumë përkushtim ndaj profesionit dhe ekonomisë, dhe disa marrëdhënie do të testohen për të përcaktuar nëse ato janë të mundshme të mbeten të bashkuar. Rruga e vjeshtës kërkon maturi dhe vendime serioze!