Numerologjia dhe tema

E ardhmja që ju rezervon numri juaj...

Numerologjia dhe tema
04/03/2018

Numrat që janë tregues të borxhit karmik dhe duhet të trajtohen me kujdes janë

10, 13, 14, 16 dhe 19.

Numerologjia dhe tema
28/02/2018

Borxhet  karmike janë të ndryshme nga Mësimet Karmike këto te fundit janë çështje që duhet ti punoni në jetë për të ecur drejt zhvillimit e vetës dtë bëheni më të mirë,borxhet karmike lidhen me prapambetjët qe janë lënë nga e kaluara për tu plotësuar në këtë jetë.Zakonisht këto borxhe karmike lidhen me aspekte negative

Numerologjia dhe tema
28/02/2018

Numrat kryesorë në lidhje më datën e lindjes.

Urim apo Mallkim;

Numerologjia dhe tema
28/02/2018

Mësimet karmike që duhen marrë në këtë jetë nuk janë detyrimisht të këqija,as një dënimqe na jepët,sepse ishim njerëz të këqinj në një jetë tjetër dhe tani duhet të paguar për të!