Horoskopi Majan
22/02/2018

Një sistem astrologjik me simbole të krijuara nga fiset Maja nepërmjet vëzhgimeve të tyre astronomike.

Horoskopi Majan
22/02/2018

Fiset Maja përdornin tre kalendar të ndryshëm.
Shiko për secilin prej tyre.