Numri i fatit

Numri më i rëndësishëm në Numerologji është numri personal i rrugëtimit të jetës. Eshtë numri që tregon bërthamën tonë, domethënë cilët jemi, c’farë përfaqësojmë dhe cili është kuptimi i ekzistencës tonë. Ky numër rezulton nga data e lindjes tonë dhe na ndikon në të gjithë jetën tonë.

Numri i fatit
25/02/2018

Çfarë jeni dhe çfarë do të bëheni!
Çdo gjë tregohet nëpërmjet këtij numri.
A jeni në rrugën e duhur?