Axhenda mujore
01/07/2019 to 31/07/2019

KALENDARI ASTROLOGJIK PER MUAJIN KORRIK2019

Axhenda mujore
01/06/2019 to 30/06/2019

Kalendari Qershor 2019

Axhenda mujore
01/04/2019 to 30/04/2019

KALENDARI PRILL 2019

Axhenda mujore
01/03/2019 to 01/04/2019

KALIME TË RENDËSISHME – MARS 2019

 

Muaj të mbarë për të gjithë!

Axhenda mujore
01/02/2019 to 28/02/2019

DIFERENCAT E RËNDËSISHME - SHKURT 2019

DIFERENCAT E RËNDËSISHME - SHKURT 2019