Tarot javor
18/05/2018

Dashi :  

Letra Taro:  Perandoresha

Tarot javor
12/05/2018

Dashi :  

Letra Taro: I vemtuari

Tarot javor
05/05/2018

Dashi :  
Letra Taro: Perandori

 

Tarot javor
28/04/2018

Dashi :  

Letra Taro: Ruleta e fatit

 

Tarot javor
22/04/2018

Dashi :  
Letra Taro: Kulla