Astrologji dhe tema
14/03/2018

Inteligjenca që ka çdo shenjë:

9 planetë ndikojnë tek ne, disa më shumë dhe të tjerë më pak, duke e formuar personalitetin tonë.

Astrologji dhe tema
14/02/2018

Astrologjia.: Është shkenca matematikore që shqyrton nga njëra anë marrëdhëniet midis trupave qiellorë dhe nga ana tjetër qeniet pajetëose të gjalla.Me para,ka qene e bashkuar me Astronomin dhe Mitologjin,por më vonë u nda dhe qendroi si s