Numrat Kryesorë

28/02/2018

Numrat kryesorë në lidhje më datën e lindjes.

Urim apo Mallkim;

Numrat  kryesore kanë potencial më të madh edhe pse mund të veprojnë në oktavë më të ulët të numrave (1 deri 9)duke u përshtatur me vështirësi nga natyra e tyre,konkretisht keto numra kanë tendenca  për të vepruar në  oktavë më të lartë.

Numra të tillë janë 11, 22, 33, 44, 55 dhe kështu me radhë deri në 99.

Në numerologjinë e jashtme përpunojmë vetëm 11 dhe 22 dhe ndoshta 33. Pjesën tjetër e tyre thjesht vëzhgojmë si një tregues,në vitet e lindjes për shembull (1966, 1977, 1988, etj), ose kur ne shikojmë mbi ngjarje botërore dhe cikle të mëdhenj evolimi.

Numrat kryesor kanë nevojë për vëmendje të veçantë dhe analize të kujdeshme. Ata janë numra të  “tendencave të larta” dhe një person mund të arrijë t’i integrojë ato në personalitetin  e tij por me shumë përpjekje dhe vështirësi.

Ata qe kanë numra kryesor janë njerëz të cilët kanë ardhur për të punuar me situata specifike dhe të përballen më vështirësi të veçanta,si të gjithë të tjerët qe nuk shfaqin numra kryesore,por janë njerëz qe  mund të arrijnë të arrin gjërat të madhaja në krahasim me pjesën tjetër.Ata janë njerëz që kanë ardhur për të mësuar dhe për të dhuruar sipas dhuntive të tyre.

Numrat Kryesor  zakonisht sjellin me vete situata në jetën e njeriut të turbullta,traumatike dhe të vështira,janë nivelet e përshtatjës qe duhet të kaloni nëpër udhëtimin tuaj evolucionar në Tokë dhe në dimensionin e tretë.

11: Vizioni.

Është numri më ndjeshmërinë më të lartë nga të gjithëve dhe përfaqëson dritën.Është një kanal që shfaq  te nënndërgjegjeshmia,me rezultat që personi të këtë njohuri për gjërat pa përdorur mendimin logjik.Është një numër delikat dhe ndikon në sistemin nervor.Bën personin të ndrojtur dhe jopraktik. Është një  dysh intensive dhe I fort por me elemente të udhëheqjës dhe karizmës.Është numri i njerëzve të ndjeshmëm.

22: Ai kombinon Vizionin e 11 me Aksionin.

Frymëzim  bashkë me praktikë dhe metodë (2 + 2 = 4)

Ide të mëdha,plane,idealizëm.

Zoterim,vetëbesim I madh.

Nëse kjo nuk funksionon në praktikë,22 thjesht shperdoron energjinë tuaj.

33: Mësuesi I madh i Numrave.

Ka ardhur për të ofruar udhëzime për botën.

Është një numër që ndikon tek njerëzit thellë.

Ai kombinon 11 dhe 22 dhe transferon potencialin e tyre në një nivel tjetër.

Lidhet me besnikërinë e sinqertë.

 

Shkurtimisht:

 

11    Lindja e Ideës

22   Ndërtimi i Ideës

33   Shërbimi përmes Dritës dhe Dashurisë.

44   Bilanci midis Shpirtit dhe Materialit.Rindertimi ,i “formatit” të zhvillimit e labirintit             tonë të brendshëm.

55    Zoterimi i Lirisë nëpërmjet shkeputjës nga e kaluara dhe duke qenë plotësisht                         vetëvetja tani.

66   Shlyerja e detyrimeve tona nëpërmjet gëzimit dhe mënyrave kreative.

77   Zbulimi jonë i brendshme dhe kontakti efektiv me qendrën tonë të se vërtetës.

88  Bollëku dhe tërësia në çdo nivel.

99  Plotësimi i një cikli të madh evolucionar

Shiko gjithashtu