Mësimet Karmike

28/02/2018

Mësimet karmike që duhen marrë në këtë jetë nuk janë detyrimisht të këqija,as një dënimqe na jepët,sepse ishim njerëz të këqinj në një jetë tjetër dhe tani duhet të paguar për të!

Janë çështje që ende nuk i kemi përpunuar dhe kuptuar,prandaj duhet t’u japim atyre rëndësi të veçantë.Jeta do të na sjellI faktet dhe situatat me të cilat do të jetoni kështu që nëse dikush i trajton në mënyrë numerike ato,do të përfundojë me të qe di: Asgjë nuk është e rastësishme!

Mësimet karmike jepën nga numrat që mungojnë nga mbiemri juaj.Mund të keni një ose më shumë numra që mungojnë nga mbiemri juaj dhe ato po tregojnë se cilat janë elementët që mungojnë dhe qe duhet t’i zhvilloni ato nëpërmjet përpjekjes të ndërgjegjshme për të zhvilluar veten ose përmes rrethanave dhe ngjarje të jetës tuaj,siç janë martesa apo puna.

Tabela në vijim tregon:korrespondencën e shkronjave dhe numrave:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B G D E - Z H U
I K L M N J O P -
R S T Y F X C V -

 

Për ta bërë më të lehtë për ju të vendosni (ose nëse preferoni,shënoni në një copë letre) një yll pranë kutisë me numrat çdo herë që një shkronjë  shfaqet me numrin e mbiemrit tuaj.Pra,do të gjeni sa njesha,dysha tresha ka mbiemri juaj.Numrat që nuk do të kenë yje do të korrespondojnë tek mësimet tuaja karmike.

Një shembull për ta bërë këtë më të kuptueshëm:

Supozoni se ju thoni Maria Papadopoulou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Α.R.Ι.Α.Α.Α - L Μ.D.Υ.Υ - - Ο.Ο.Ο Η.Η.Η -
 * * * * * * - *  * * * *  - -  * * *  * * * -

 

Nga tabela e mësipërme ne shohim se Maria Papadopoulou ka 6 njesha, 1 tresh, 4 katra, 3 shtata dhe 3  teta në emrin e saj.Numrat që mungojnë janë 2, 5, 6 dhe 9.Këto numra simbolizojnë mësimet karmike të Maria Papadopoulou.

Mësimi karmik 1

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi që duhet të mësoni është të jeni te pavarur dhe të keni më shumë besim te vetja.Të merrni iniciativa sepse nuk është aspak e keqe,ju e dini këtë! Ju duhet të asimiloni konceptin e ambicies sepse përndryshe ju do të vareni gjithmonë nga të tjerët.

Mësimi karmik 2

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi është të bashkëpunoni dhe të jeni diplomat në të njëjtën kohë.Duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me detajet dhe të tregoni ndjeshmëri ndaj çeshtjeve të të tjerëve.Puna dhe përgjegjësitë do të jetë diçka nga të cilat do të mësoni shumë nëse vendosni te merreni me ato.Duhet gjithashtu të mësoni të jepeni në një marrëdhënie.

Mësimi karmik 3

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi është të keni besim dhe të shprehni veten më shumë.Ju duhet të shoqëroheni më shumë dhe të bëheni më optimistë.Gjithashtu përmes personave që do të kalojnë nëpër jetës tuaj do të mësoni se si të shfaqni dhe të krijoni një imazh të mirë.

Mësimi karmik 4

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer, atëherë mësimi do të merret përmes punës suaj dhe në përgjithësi përmes vështirësive të jetës. Duhet të mësoni të jeni këmbëngulës dhe punëtor pa iu nënshtruar kufizimeve.Ju duhet të zhvilloni organizmin tuaj dhe të bëheni më të kujdesshëm në detaje që bëjnë dallimin.

Mësimi karmik 5

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi është të lëvizësh dhe të veprosh lirisht.Liria është diçka e rëndësishme për ju dhe qe duhet ta zhvilloni.Ju jetoni një jetë të kufizuar më rregulla dhe duhet të mësoni se si të pranoni ndryshimet që do ndodhin dhe t’ju gjejnë të papërgatitur.Mësimi juaj është të zgjeroni horizontet tuaja!

Mësimi karmik 6

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer, atëherë mësimi që duhet të mësoni është të marrni përgjegjësinë që ndonjëherë mund mos të jenë tuajat.Ju do të duhet të merrni përgjegjësi nëpërmjet martesës,jetës së fëmijëve ose të prindërve tuaj.Duhet të mësoni të sjellni balancën.

Mësimi karmik 7

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi është të besoni dhe të kuptoni se thelbi nuk është vetëm në të mirat materialet,por edhe në shpirt.Do t’ju duhet të thelloni,studjoni dhe izoloni veten.Ju duhet të mësoni mekanizmin e fshehtë prapa siperfaqës.Elementi i ujit do të luajë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj.

Mësimi karmik 8

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer, atëherë mësimi  është të merreni me çështjet financiare vetë dhe në mënyrën e duhur.Ju duhet të kuptoni vlerën e vërtetë të parave dhe se për ti shumfishoni ato,duhet të bëhën manipulime konkrete dhe korrekte.Në përgjithësi,duhet të mësoni të  kontrolloni gjërat,përndryshe ju do të humbni pavarësinë tuaj.

Mësimi karmik 9

Nëse  nga emri juaj mungon ky numer,atëherë mësimi qe duhet të mësoni është të shprehni ndjenjat tuaja dhe të jeni të hapur ndaj ndjenjave të të tjerëve.Derisa ta mësoni këtë, do t’ju duhet të kaloni shumë zhgënjime dhe ndarje.

Shiko gjithashtu