Parashikimet

23/9-22/10
Peshorja ditor
23/03/2019

Të përgjithshmet:

Dita e sotme është shumë pozitive për çështje me natyrë më praktike ose materiale, dhe në të njëjtën kohë ju merrni një lloj shpërblimi, edhe nëse është etik. Është e rëndësishme që ta pranoni punën që keni bërë, madje edhe në kushte të vështira që Saturni sjell kundër shenjën tuaj.

Dashuria:

Në një kohë me zhvillime të papritura që përmbysin skenën tuaj personale, dita e sotme është më stabiliste, sidomos për ata që janë tashmë në kontakt, sesa për të lirë, por sot jeni mjaft posesivë me njerëzit tuaj të dashur dhe në kombinim me impulsivitetin peizazhi juaj mund të jetë më i vështirë në marrëdhëniet tuaja.

Karriera dhe financat:

Çështjet financiare dhe përmbajtja e portofolit në përgjithësi është përparësia juaj e parë sot, ndërsa intuita juaj në mjedisin tuaj profesional ju çon në rrugëdalje.

, ,