Parashikimet

23/9-22/10
Peshorja ditor/28/
28/10/2021

Të përgjithshmet

Elementi i tensionit dhe debateve nuk mungon nga lidhjet tuaja ndërpersonale, ndërkohë që dialogu dhe bisedat riprodhuese janë ato materiale që ju nxjerrin nga udhëkryqet, ndërkohë që do duhet të kufizoni tendencën tuaj për eksagjerime apo mendime të pamenduara për shkak të pasigurive. Ylli nën mëngën tuaj ama është astrologu juaj personal në www.astrologu.al/parashikime-personale

Dashuria

Cështjet tuaja personale janë ato që kanë nevojë për më shumë kujdes, pasi ka mundësi të bëheni pranues të sjelljeve të ashpra nga personi që ju intereson, pavarsisht kësaj, ekzistojnë dhe shkaqe që i zbusin debatet, ndërkohë që periudhën e ardhshme, klima është më ndihmuese për cështjet personale.

Karriera dhe financat

Sot ftoheni të mos merrni vendime impulsive dhe të tregoni më shumë mirëkuptim në bashkpunimet tuaja, megjithëse të tjerët kanë shumë kërkesa nga ju.

, , , , ,