Parashikimi ditor

18/01/2019: Hëna nga Binjakët formon një katror me Neptunin në 02:56 dhe kundërshton Jupiterin në 04:10.

 

 

21/3-20/4
21/4-20/5
21/5-21/6
22/6-22/7
23/7-23/8
24/8-22/9
23/9-22/10
23/10-22/1
23/11-20/12
22/12-19/1
20/1-19/2
20/2-20/3