Parashikimi ditor

24/06/2019

24/06/2019: Hëna është tek Peshqit. Në 04:03 formon një katror me Jupiterin, në 05:09 meSaturnin në05:13 me Afërditën, në 05:55 takon Neptunin, në 13:17 me Plutonin dhe në trekëndëshin 19:21 me Marsin.

21/3-20/4
21/4-20/5
21/5-21/6
22/6-22/7
23/7-23/8
24/8-22/9
23/9-22/10
23/10-22/1
23/11-20/12
22/12-19/1
20/1-19/2
20/2-20/3