Numri i fatit: Llogaritja dhe rëndësia!

25/02/2018

Çfarë jeni dhe çfarë do të bëheni!
Çdo gjë tregohet nëpërmjet këtij numri.
A jeni në rrugën e duhur?

 

Numri i Fatit ose numri I rrugës e jetës tregon në mënyrë të përmbledhur  të gjitha ato që mund të shfaqen para jush në jetë,rrethanat dhe njerëzit që do takoni dhe jep një pamje përmbledhëse të çfarë jeni dhe çfarë ne do të bëhëni në këtë jetë.

Numri i rrugës është pika e referimit për jetën tuaj dhe mësimi juaj kryesor. Tregon mundësitë qe keni për të mësuar ato çfarë ka për të  dhenë kjo jetë dhe fotografon”personat dhe situatat ‘ qe do të hasni.

Ajo tregon drejtimin profesional. Sa më i vogël është numri,aq më i thjeshtë është mësimi.Ndërsa numrat rriten,kompleksiteti bëhët dhe me I madh për jetën tuaj.

Rrugët nga 1 deri në 6 janë koncepte bazë dhe nga 7 deri në 9 janë rreth çështje më komplekse. Rrugët nga 11 deri 22 janë edhe më të vështirat. Shpirti vendos rrugën e çdo personi dhe mësimin qe është i dobishme.

Mësimet nuk mësohen më rradhë. Numri i rrugës nuk ndryshon. Pranimi i rrugës çon drejt zhvillimit dhe produktivitetit tuaj të plotë.

Shikoni detajet e rrugës tuaj personale dhe mësoni se çfarë duhet të keni kujdës për të qenë në harmoni me rrugën e zgjedhur nga shpirti juaj:

 

Numri i fatit 1

Numri i fatit 2

Numri i fatit 3

Numri i fatit 4

Numri i fatit 5

Numri i fatit 6

Numri i fatit 7

Numri i fatit 8

Numri i fatit 9

 

 

Llogaritja e numrit:

Numri i fatit është numri një shifror në të cilin arrijni kur mblidhni numrat e datës së lindjes. Së pari,ndani çdo numër të datës në një numër një shifror (dita-muaij-viti) dhe pastaj mbledhni  ato numra për të gjetur numrin e fatit. Nëse shuma është një numër kryesor (11-22-33) atëherë e mbajni këtë numër dhe nuk e ulni atë në një shifror.  Shembull  llogaritje

 

18.4.1971             22.12.1954             12.3.1940 
 9  4   18               22   3   19                  3  3   14 
 9  4    9                22   3   10                  3  3    5 
      22                    22   3    1                       11 
                                      26 
                                       8 

 

Në shembullin e parë, në qoftë se shtoni 8 + 1 + 4 + 1 + 9 + 7 + 1 do të rezultonte numri  31 (4) dhe kështu do të humbte numëri 22 që është numëri kryesor.

E njëjta gje dhe në shembullin e fundit,në qoftë se mblidhnit  1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 4 + 0 do të rezultojë në numrii 20 (2),qe do të ishte i gabuar përsëri për shkak se numri kryesor  11 do të kishte humbur.

Numri i rrugës (më mënyrë të përmbledhur)

Efekti i secilit numër në vendin e numrit të rrugës tregon për çështje specifike në jetën e secilit,pëbejnë mësimin themelor që duhet të asimilohet nga individi. Nëse personi i shpreh këto karakteristika pozitivisht,kjo gje do të duket.

Nëse karakteristikat mungojnë ose nuk janë të shprehura atëherë ekziston negativiteti  aritmetike (dmth,pikat që duhet të kujdesni  dhe ti sillni në ekuilibrer).

Shprehja negative e rrugës do të thotë ose ekzagjerim në mësimi dhe në këtë mënyrë të ketë një rezultat jo-krijues ose refuzimin e mësimit me rezultat personi të heci në drejtim të kundërt nga ai i rrugës.

Shiko gjithashtu