15 të vërteta për ëndrrat.

13/02/2018

Cfare janë ëndrrat dhe pse ekzistojnë?

Ëndrrat janë krijime të trurit,në formën e imazhit ose historisë,gjatë gjumit. Ëndrra është një përvojë reale,ndërsa ne jëmi gjumë, me ndryshime të çuditshme dhe të pashpjegueshme logjikisht ndonjëherë.Ëndrrat mund të jenë të gëzueshme, romantike, të mërzitshme,shqetësuese ose të tmerrshme.

Pse shohim ëndrra?

Kjo pyetje shqetëson njeriun për shekuj me radhë.Studimet shkencore në lidhje me ëndrrat dhe funksionin e trurit,për sa i përket atyre, nuk kanë arritur ne diçka konkrete.Disa besojnë,veçanërisht ata në fushën e psikologjisë dhe psikiatrisë,se ëndrrat janë krijimet e ndërgjegjeshmerisë sonë.Kjo është e vërtetë,pasi momente apo ngjarjeve të ditës apo përvojat  të gjithë jetën sonë kenë ndikim të drejtpërdrejtë më ëndrrave tona dhe vijnë si ringjallje e kujtimeve,në dukje të harruar. Megjithatë,pavarësisht spekulimeve apo studimet mbetet e pashpjegueshme se si dhe pse ne shohim ëndrrat gjatë gjumit, si dhe pse disa i mbajmë mend shumë mirë ose turbullt dhe disa nuk i mbajmë mend fare,ndërkohë qe shkencëtarët pohojnë se ëndërrojnë pothuajse gjatë gjithë kohës së gjumit.

Ekzistenca e tij,shërben një mekanizëm biologjik,psikologjik ose metafizik?Është një funksion i thjeshtë i trurit që përpunon informacione,janë  tregues të gjendjës tonë psikologjike ose një shenjë për të ardhmen?Edhe deri më sot,asnjë supozim nuk është pranuar,por dhe asnjë nuk është refuzuar.

15 të vërteta për ëndrrat që me siguri nuk i dije deri tani.

1. Të verbërit ëndërrojnë më shumë!

2. Më shumë se 90% e ëndrrave tona nuk i mbajmë mend!

3. Rreth gjysma e pjesëmarrësve në një ëndërr janë të njohur për personin që ëndërron!

4. Ëndrrat ndikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe sasiore dhe cilësore nga përdorimi i alkoolit!

5. Ndërsa rritemi, ëndrrat zvogëlohën!

6. Gratë ëndërrojnë më shumë në ambiente të mbyllura,ndërsa burrat shohin ëndrra më agresive!

7. Çrregullime të gjumit,të tilla si pagjumësia ose ilaçet gjumit,kanë një ndikim të madh tek ëndrrat!

8. Ngjarjet ose personat të cilët kanë qenë në jetën tonë të përditshme 5-7 ditë para ose në të njëjtën ditë,kanë më shumë mundësi qe ti ënderrojmë në krahasim më ato të 2-4 ditëve te fundit!

9. Sipas neurologëve,lëvizja e shpejtë e syve në fazën e gjumit,tradhton momentin ku personi fillon të ëndërrojë!

10. Gjatë ëndrrës që nuk mund të lexoni!

11.  Sipas psikologjisë, personi që ëndërron, me manipulime të veçanta, mund të kontrollojë ëndrrat e tij dhe ti orjentojë ato sipas dëshirës e tij.

12. Shumë ide apo arritje të mëdha,i kushtohen ëndrrave.Shembuj të rendërsishëm janë Google ose gjeneratori i enargjive alternative!

13.  Edhe pse shkencëtarët mohojnë kategorikisht faktin se ëndrrat mund të parashikojnë të ardhmen, ka raste të vërtetuara të njerëzve qe kanë ëndërruar ngjarje në së ardhmes. Ashtu si Abraham Lincoln, i cili e kishte ëndërruar vrasjen e tij!  

14. Në lidhje me ëndrrat seksuale, një mashkull mund të ketë një apshe,deri në 20 herë gjatë gjumit!

15. Kur ëndrrat shoqërohen më somnambul,mund të ndodhin ngjarjet më të çuditshme dhe më të rrezikshme. Shembull të rëndësishëm përben she rastin i një infermieri që duke qënë somnambul, ëndërronte së ishte piktor dhe krijoi portrete të vërtetë e mahnitshme,  rastin e dikujt që drejtoi makinën ndërkohë qe flinte,udhëtoi dhe vrau kushëririn e tij dhe rastet m e ngjarje te shfrenuara seksuale apo vetëvrasje,që kanë ndodhur për shkak të gjendjes   somnambul!

Shiko gjithashtu