Parashikimet

23/7-23/8
Luani ditor/16/
16/01/2021

Të përgjithshmet

Sot dëshironi të fitoni përsëri kontrollin e situatave. Por cështja është se njerëzit tuaj të dashur nuk shohin qartë cështjet e tyre dhe do ftoheni të reagoni në mënyrë mbrojtëse apo shuajtse! Nëse keni ndonjë plan produktiv ndërmend, atëher të jeni objektiv.

Dashuria

Ekzistojnë disa debate me personin që ju intereson, por kjo do mund të bëhet zjarr për… dhomën e gjumit. Por kini kujdes këto ditë fëmijët tuaj nëse jeni fëmijë, pasi do ju kenë nevojë. Më shumë do dëgjoni astrologun tuaj personal në www.astrologu.al/parashikime-personale

Karriera dhe financat

Cështje që lidhen me financat e të tjerëve, por dhe që lidhen dhe me portofolin tuaj drejtpërsë drejti, mund të përparojnë mirë, ndërkohë kontakte që lidhen me kredi, banka, siguracione apo borxhe, atëher munden sot të sjellin disa rezultate të dukshme.

, , ,