Parashikimet

22/6-22/7
Gaforrja ditor
24/06/2019

Të përgjithshmet

Hëna është tani në një pozitë miqësore për shenjën tuaj dhe merr aspekte pozitive, që përkthehet për ju si një bollëk të mundësive për të zgjidhur çështjet procedurale, çështjet ligjore, kontaktet me jashtë ose lëndët studimore. Megjithatë, tani mund të zgjeroni horizontet tuaja.

Dashuria

Fati po ju buzëqesh, përkundër shumë vështirësive të jetës së përditshme dhe të programit të ngarkuar, është një ditë shumë krijuese dhe njëkohësisht favorizon dhe kontakte me të dashurit tuaj.

Karriera dhe financat

Rreziku i vetëm që ekziston sot është lëvizja e pakujdesshme, ndërsa po diskutoni një çështje financiare që ju shqetëson. Përveç kësaj, ngarkesa e punës po ju lodhe mjaftueshem, kështu që do të ishte e preferueshme që të gjeni kohë për të pushuar.

, ,