HIDHNI NJE SY KETIJ SHKRIMI I REALIZUAR NE VITIN 2015 LEXIM TE KENDESHEM .......