Parashikimet

20/1-19/2
Ujori ditor
12/11/2019

Të përgjithshmet

Hëna e plote ne aksin Akrep-Dem ne diten e sotme që ndodh në horizontin e horoskopit tuaj sjell njohuri të reja në jetën tuaj shoqërore dhe në imazhin e jashtëm, por mbi të gjitha në lidhje me karrierën tuaj dhe çështjet që lidhen me të. Përveç kësaj, një tjetër skenar i mundshëm është që të zgjeroni mjedisin tuaj shoqëror, në sajë të militantitetit me të cilin ndani mendimet tuaja.

Dashuria

Kjo periudhë ju ka lodhur shumë, por tani keni kaluar nëpër një fazë ku shumë gjëra u ndodhin njerëzve, edhe nëse kushtet nuk janë të gatshme dhe i jepni një vlerë të madhe qetësisë tuaj.

Karriera dhe financat

Kjo periudhë është shumë e lodhshme, por tani keni kaluarnjë skenëku shumë gjërandodhin tel njerëz,edhe nëse kushtet  nuk janë aq të gatshme dhe i jepni vlerë të madhe paqes tuaj.

, ,