22/07/2019 to 28/07/2019

Parashikimet javore22/07/19 -28/07/19

15/07/2019 to 21/07/2019

https://www.astrologu.al/sq/parashikimi-javor

Parashikimet javore15/07/19 -21/07/19

Axhenda mujore
01/07/2019 to 31/07/2019

KALENDARI ASTROLOGJIK PER MUAJIN KORRIK2019

01/07/2019 to 31/07/2019

KALENDARI ASTROLOGJIK  PER MUAJIN kORRIK : DIFERENCAT E RËNDËSISHME KORRIK 2019

01/07/2019 to 31/07/2019

Parashikimi mujor: korrik 2019

Zhvillimet dhe ngjarjet karmike në familje dhe në karrierë.