Back
  /  Tarot dhe tema

Tarot dhe tema

Letrat Taro korrespondojnë ne shenja,planete dhe elemente. Shikoni se cila letër e Arkanës e madhe i korrespondon shenjes tuaj dhe në këtë mënyrë mund të mësoni më shumë për karakterin tuaj. ♦Dashi - Perandori Letrat Taro të Arkanës e Madhe,e cila korrespondon me

Këto janë letrat që bëjnë mrekulli