Back
  /  Planetet

Planetet

Me studimin e astrologjisë ju këni mundësinë  të mësoni më tepër për veten dhe të tjerët. Sepse nuk është vetëm pozicioni i diellit, i cili është dritë dhe shpreh identitetin tuaj dhe çfarë doni të bëheni në jetë, por ka një pozicion