Back
  /  Numerologjia mujore

Numerologjia mujore

Marsi  karakterizohet nga shpejtësia.Kjo do të thotë që shumë ngjarje ndodhin papritmas ose do  ketë ndryshime të ndryshme në një mënyrë të detyrushme, jo domosdoshmërisht negative. Ky muaj karakterizohet nga një ndjesi kufizimi,kjo do të thotë se ne jeni të detyruar