Back
  /  Numerologji dhe tema

Numerologji dhe tema

Numrat që janë tregues të borxhit karmik dhe duhet të trajtohen me kujdes janë 10, 13, 14, 16 dhe 19. (0 numri që ndjek 1 tregon momentin qe u krijua borxhi). Numrat mund të jenë të pandryshuar  në datën tuaj ose

Borxhet  karmike janë të ndryshme nga Mësimet Karmike këto te fundit janë çështje që duhet ti punoni në jetë për të ecur drejt zhvillimit e vetës dtë bëheni më të mirë,borxhet karmike lidhen me prapambetjët qe janë lënë nga e kaluara për

Numrat kryesorë në lidhje më datën e lindjes. Urim apo Mallkim; Numrat  kryesore kanë potencial më të madh edhe pse mund të veprojnë në oktavë më të ulët të numrave (1 deri 9)duke u përshtatur me vështirësi nga natyra e tyre,konkretisht keto

Mësimet karmike që duhen marrë në këtë jetë nuk janë detyrimisht të këqija,as një dënimqe na jepët,sepse ishim njerëz të këqinj në një jetë tjetër dhe tani duhet të paguar për të! Janë çështje që ende nuk i kemi përpunuar dhe

Fokusi – Mësimi kryesor: Mësimi ka ardhur për të asimiluar personin me këtë rrugë është që të mësojnë të japi pa pritur shpërblim apo falënderim. Duhet të mësoni të jepni dorëheqje dhe të tërhiqeni gradualisht nga bota e përditshme e njerëzve,për

Fokusi – Mësimi kryesor: Personi me këtë rrugë duhet të mësojë përfitimin nëpërmjet botës materiale.Ai ka ardhur për të fituar pushtet dhe kontroll mbi çështjet dhe paran dhe për të marrë kënaqësi nëpërmjet tyre.Duhet të mësojë të përdorë aftësitë e tij

Fokusi – Mësimi kryesor: Mësimi bazë i kësaj rruge është vetëdija.Personi duhet të mësojë të kalojë kohë me veten,kjo sdo të thotë qe të izolohet plotësisht nga jeta dhe njerëzit dhe nuk përqendrohet aq shumë në çështje parave dhe kënaqësive materiale.Ai

Fokusi – Mësimi kryesor: Mësimi që një person duhet të kuptojë duke ecur në këtë numër është përfitimi përmes marrjes së përgjegjësisë.Duhet të mësojnë të punojnë me mbrojtje dhe mbështetje, dhe mundësitë për të mësuar atë do të krijohen kryesisht nëpërmjet

Fokusi – Mësimi kryesor: Personi me këtë rrugë duhet të marri mësimin e lirisë krijuese dhe të pranojë mundësitë për ndryshim dhe zhvillim të cilat shfaqen në jetën e tij.Të shikojë përfitimet përmes ndryshimeve të vazhdueshme dhe përvojave të pazakonta që

Fokusi – Mësimi kryesor: Personi me këtë rrugë duhet të mësojë  të marri kënaqësi përmes rregullit,disiplinës dhe të ndjekë një program për të arritur qëllimet e tij.Zakonisht do të merret me profesione praktike dhe të qendrushme.Do rritet nepërmjet durimit dhe kufizimit.   ♦Karakteristikat