Back
  /  Horoskopi indian

Hoskopi indian

Totem dhe me çfarë shenja shkoni . Horoskopi indian, bazuar në marrëdhëniet e ngushta të indianëve me Natyrën, ka shenja me emra të kafshëve. Në traditën indiane, çdo kafshë, nga më e madhe në më të voglin, përfaqësonte një shpirt. Ata