Back
  /  Eklipset

Eklipset

Eklipset ndahen në dy kategori ato diellore dhe hënore.Eklipset diellore ndodhin gjithmonë me hënën e re dhe ato henore gjatë hënës së plotë.Kjo periudhë në mes të hënës së re dhe hënës e plotë është quajtur si gjysëm intervali kohor